Cím: 8000 Székesfehérvár, Ojtozi köz 1/1. | Bejelentkezés: Kapcsolat | csodavarazsfejleszto@gmail.com

Iskolaérettségi vizsgálat és Iskolára felkészítő foglalkozás

Iskolaérettségi vizsgálatunk, gyógypedagógiai, pszichológiai és mozgás vizsgálatot jelent, ahol az iskolába lépéshez szükséges készségek, képességek érettségét mérjük fel, amelynek tudatában megkönnyebbülten dönthet az iskolakezdésről:

 • testi fejlettség
 • aktuális mozgásminták
 • mozgás összerendezettsége, nagy és finommozgások fejlettsége
 • feladattudat, feladattartás, munkatempó
 • általános tájékozottság
 • szabálytudat, monotónia tűrés, kudarctűrő képesség
 • alkalmazkodó készség, szociális és érzelmi érettség
 • testséma, dominanciák, szem-kéz koordináció
 • vizuális észlelés és emlékezet, térlátás, alak-háttér percepció
 • auditív differenciálás és emlékezet
 • reproduktív készség, soralkotási készség, szeriális gondolkodás
 • figyelem és koncentrációs képesség
 • gondolkodás: összefüggések átlátása, következtetések levonása, elemi logikai műveletvégzés, ítélet alkotás, problémamegoldás, számfogalom
 • beszédállapot, beszédkészség, szókincs

A gyermek teherbírásától függően 3 alkalommal 45-60 perces időintervallumban zajlik a vizsgálat. A komplex vizsgálat magában foglalja a vizsgálatokat követő összegző szülő konzultációt és az írásos véleményt. Az írásos vélemény óvodai kérvény beadásához felhasználható.

Iskolára felkészítő foglalkozásunkat, nagycsoportos óvodások számára ajánljuk. Kiscsoportos (max. 6 fő) vagy egyéni fejlesztő foglalkozás célja az óvodai és az iskolai élet közötti átmenet megkönnyítése a gyermek és a szülők számára. A 45 perces foglalkozásokon az iskolai tanuláshoz szükséges képességeket erősítjük:

 • a feladattudat, feladattartás
 • finommozgások,
 • ritmusérzék
 • testséma
 • logikus gondolkodás
 • szókincs
 • figyelem
 • emlékezet
 • téri tájékozódás
 • általános ismeretek
 • motiváció, kitartás
 • önfegyelem

A foglalkozás heti egyszeri gyakorisággal, alkalmanként 45 perc. 

Barna Andrea

konduktor

Itt tud kapcsolatba lépni a szakemberrel telefonon:+3670 / 674-2270

Itt tud kapcsolatba lépni a szakemberrel email-ben: csodavarazsfejleszto@gmail.com

Kurucz Katalin

Gyógypedagógus

Itt tud kapcsolatba lépni a szakemberrel telefonon:  +3620 / 382-4382

Itt tud kapcsolatba lépni a szakemberrel email-ben: csodavarazsfejleszto@gmail.com

Dorotovics Miléna

szakpszichológus

Itt tud kapcsolatba lépni a szakemberrel telefonon:  +3670 / 615-8936

Itt tud kapcsolatba lépni a szakemberrel email-ben: csodavarazsfejleszto@gmail.com

Scroll to Top